15 Juli. Webbseminarie av FECTU kl 0800

”Träna till säkra arbetshästar.” Mer info under evenemangsfakta

19 Juli. Körträff på Järvafältet

Körträff på Järvafältet. Se mer info i bilaga

Coronarally

7-8-9 augusti. FNH Hästdag i Linköping  INSTÄLLD

2020 har Föreningen Nordsvenska Hästen, FNH, sin hästdag på Valla i Linköping

26-27 september. Plöj SM 2020 Oppeby Gård Bälinge

2-4 Oktober. Vagnhistoriska sällskapets renoveringskurs i Forsvik

Vi får hoppas att världen lugnat ner sig och att denna kurs blir av. Info via hemsidan. http://www.vagnhistoriska.org