25 januari Hästforum Tingsryd bjuder in till informationsdag om arbetsmiljö i stallet, Se bilaga

Hastforum inbjudan arbetsmiljo jan 2018

18 februari. Träning i skogskörning. Tuneborg, Dalby, väster om Uppsala. Se mer info i bilagan.  Inbjudan träning skogskörning 2018 (1)

4 mars. DM skogskörning Uppsala och Stockholms län. Tunaborg , Dalby, väster om Uppsala. Mer information i bilaga. Inbjudan DM Skogskörning 2018 (1)

25-26 mars. Körträning för Jenny Göransson utanför Uppsala. Mer information via Camilla 070-2876316 eller camillashastentreprenad@hotmail.com

6-8 april 2018. Seminarie 30, tillika 30 års jubileum, i Högbo utanför Sandviken. Se bilagt program och under evenemangsfakta.

Inbjudan seminarium 2018 Högbo

20 – 22 april 2018. Vagnrenoveringskurs i Forsvik Västergötland

Vagnhistoriska sällskapet arrangerar renoveringskurs med temat målning och att vårda sin vagn. Läs mer på hemsidan. http://www.vagnhistoriska.org

31 maj. Körning för Anders Eriksson utanför Uppsala. Mer info via Camilla 070-2876316 eller camillashastentreprenad@hotmail.com

20 juni. Körning för Anders Eriksson utanför Uppsala. Mer info via Camilla 070-2876316 eller camillashastentreprenad@hotmail.com

25-26 augusti 2018. EM i körning och plöjning i Danmark. Se bilaga

EM i Danmark