Årsmötesdokument

ÅRSMÖTET DEN 25 APRIL 2020 I ÄSKHULT

Årsmötesprotokoll

Årsmötesprotokoll 2020 25 april

Verksamhetsberättelse och verksamhetsplan

Verksamberättelse 2019 bilaga 1

Verksamhetsplan för 2020 bilaga 2

Budget och resultatrapport

Resultatbudget 2020 bilaga 4

Resultatrapport 2019 bilaga 4

Revisionsberättelse

Revisionsberättelse Föreningen Sveriges Hästkörare 2019 bilaga 3

Motion

Motion till Föreningen Sveriges Hästkörare, Hörberg (1) bilaga 5

Styrelsens svar med tillägg enligt protokoll

Svar på motion till stämman 2020 (1) bilaga 6

ÅRSMÖTET DEN 13 APRIL 2019 I WÅNGEN

Årsmötesprotokoll

Stämmoprotokoll 2019

Verksamhetsberättelse och verksamhetsplan

Verksamberättelse 2018

Verksamhetsplan för 2019

Budget

Budget 2019

Revisionsberättelse

Revisionsberättelse Föreningen Sveriges Hästkörare 2018

 

 

ÅRSMÖTET DEN 7 APRIL 2018 I HÖGBO

Årsmötesprotokoll

Årsmötesprotokoll Högbo180407

Verksamhetsberättelse och plan

Verksamber_17     Verksamhetsplan för 2018

Budget

Budget 2018

Bokföringsrapport

BR 2017

Revisionsberättelse

Revisionsberättelse Föreningen Sveriges Hästkörare 2017

Motion med svar

MOTION ANGÅENDE MEDLEMSAVGIFT FÖR UNGDOMAR I FSHK

Svar på motion från Dalarna (1)

 

ÅRSMÖTET DEN 11 MARS 2017 PÅ GREVAGÅRDEN

Årsmötesprotokoll

Årsmötesprotokoll Grevagården 170311

Verksamhetsberättelse

Verksamber_16

Budget

Budget 2017 (1)

Bokföringsrapporter

bokföringsrapporter 2016 RR BR

Revisionsberättelse

revision

Motioner

motion om distrikskoordinator (2)

motion folder (2)

Distriksombud

Distriktsombud