Här finns information och fakta om olika evenemang

Årets Seminarium och årsstämma!

På grund det rådande förhållande med Coronavirus och folkhälsomyndigheternas rekommendationer har styrelsen den 22 april beslutat att ställa in det planerade seminariet den 24 – 26 april.

Däremot kommer den stadgeenliga årsstämman att avhandlas som planerat lördag den 25 april klockan 13.00 på Äskults by.

Alla handlingar kommer läggas ut på hemsidan där du kan läsa dem eller skriva ut. Även valberedningen förslag och en motion kommer finnas där. Läs gärna dessa och har du någon fråga är du välkommen att ringa valberedningen eller någon ur styrelsen.

Med anledning av att vissa medlemmar hör till de så kallade riskgrupperna och av den anledningen inte vill närvara på mötet jobbar vi på en lösning med närvaro via videolänk. Tillhör du denna grupp och vill närvara så hör av dig till ordförande innan mötet för vidare information. Annars krävs det närvaro för att vara röstberättigad på stämman.

Anmäl gärna till Jessica för fika planering. 0706-627237,  breavad@gmail.com

Styrelsen för Föreningen Sveriges Hästkörare.

Dagordning

Verksamberättelse 2019

Verksamhetsplan för 2020

Motion till Föreningen Sveriges Hästkörare, Hörberg (1)

Resultatrapport 2019 med föreg år och budget

Resultatrapport 2019

Verksamberättelse 2019

Resultatbudget 2020

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL ÅRSSTÄMMAN 25 APRIL 2020 (1)