Här finns information och fakta om olika evenemang

Extra årsmöte

Kallelse till digitalt extra årsmöte den 29 oktober kl. 1900 via zoom.

Anmälan sker via mail redaktor@hastkorare.se senast den 26 oktober.

Svarsmail med länk skickas sen ut.

Möteshandlingar enligt länk

Kallelse och dagordning extra årsstämma 2023

Budget förslag 2023

Resultatrapport – 2022

Körträff i Skaraborg

Skaraborgsdistriktet inbjuder till hästkörarträff lördagen den 15 april Kl 10-14 hos Svante Lindqvist Vättlösa. Egen medhavd fika. Svante visar sina redskap han använder till jordbruket. Beroende på hur långt våren har hunnit komma så finns möjlighet att testa lite olika redskap. Vi hjälper varandra  med körning av våra hästar på den nivå de är (från tömkörning till arbetskörning). Har du redskap för vårbruk som du brukar använda så ta gärna med detta.

Bland hästarna finns även en lama!
Anmälan till vårt distriktsombud Jenny de Carvalho: 0730-251289 senast 10/4