1 april. Träningsdag i skogskörning med inriktning mot tävlingsmoment. . Kl. 10 träffas vi på Fiskarbacken Granhammar Kunsör. Anmälan till Roland Wirenborg

1 April.DM skogskörning Jönköping. Åsensby Haurida. Mer info i dokument.  DM jönköping

14-15-16 April 2023. Vagnhistoriska sällskapets renoveringskurs  Forsvik.

Mer info på hemsidan

15 april. FSHK Skaraborg bjuder in till körträff.

Platsen är Vättlösa utanför Götene med tema lantbruk. Se under evenemangsfakta där det finns mer information.

22 april. DM Skogskörning Skaraborg Mullsjö Se bilaga

DM i skogskörning 2023 Mullsjö

30 April. DM Brukskörning och Bruksridning Skaraborg. Broddetorp. Se bilaga  DM i brukskörning och bruksridning 2023 Skaraborg

18 maj. Westmanska Vagnparaden Linköping

I år är det 30-års jubileum. Startar kl. 1100. Vill du var med med ett ekipage ring Åke Öberg för mer info och anmälan. 013-330335, 0703-283067.

5-6 augusti. SM i Brukskörning 2023 Strömma Naturbrukscentrum

11-13 augusti. Jubileumshelg Svenska Ardennerhästen.

Sv. Ardennerhästen firar 150 år på Hällekis Säteri i Västergötland

21-23 juli. Fortsättningskurs i körning med häst. Lilla Munkebo Hjo

Nu är det dags för en fortsättningskurs i körning med häst hos Per Madestam utanför Hjo och Sigvard Gustavsson. Mer info kommer

26-27 augusti. Pherdestark i Wendhinghausen Tyskland

http://www.pferdestark.de