8-9-10 oktober. Renoveringskurs Vagnhistoriska sällskapet i Forsvik