ÅRSMÖTE DIGITALT DEN 24 APRIL 2022

Årsmötesprotokoll 2022 04 24 Digital

Dagordning årsstämma 2022

balansräkning

resultaträkning

Budget 2022

Verksamhetsberättelse 2021 o plan 2022

Motion Förslag till stadgeändring-2022

ÅRSMÖTE DIGITALT DEN 11 APRIL 2021

Årsmötesprotokoll 2021 04 11 Digitalt

Verksamhetsberättelse 2020

Verksamhetsplan 2021

Resultatbudget FSHK 2021

Resultatrapport 2020

Revisionsberättelse Föreningen Sveriges Hästkörare 2020

ÅRSMÖTET DEN 25 APRIL 2020 I ÄSKHULT

Årsmötesprotokoll

Årsmötesprotokoll 2020 25 april

Verksamhetsberättelse och verksamhetsplan

Verksamberättelse 2019 bilaga 1

Verksamhetsplan för 2020 bilaga 2

Budget och resultatrapport

Resultatbudget 2020 bilaga 4

Resultatrapport 2019 bilaga 4

Revisionsberättelse

Revisionsberättelse Föreningen Sveriges Hästkörare 2019 bilaga 3

Motion

Motion till Föreningen Sveriges Hästkörare, Hörberg (1) bilaga 5

Styrelsens svar med tillägg enligt protokoll

Svar på motion till stämman 2020 (1) bilaga 6

ÅRSMÖTET DEN 13 APRIL 2019 I WÅNGEN

Årsmötesprotokoll

Stämmoprotokoll 2019

Verksamhetsberättelse och verksamhetsplan

Verksamberättelse 2018

Verksamhetsplan för 2019

Budget

Budget 2019

Revisionsberättelse

Revisionsberättelse Föreningen Sveriges Hästkörare 2018

 

 

ÅRSMÖTET DEN 7 APRIL 2018 I HÖGBO

Årsmötesprotokoll

Årsmötesprotokoll Högbo180407

Verksamhetsberättelse och plan

Verksamber_17     Verksamhetsplan för 2018

Budget

Budget 2018

Bokföringsrapport

BR 2017

Revisionsberättelse

Revisionsberättelse Föreningen Sveriges Hästkörare 2017

Motion med svar

MOTION ANGÅENDE MEDLEMSAVGIFT FÖR UNGDOMAR I FSHK

Svar på motion från Dalarna (1)

 

ÅRSMÖTET DEN 11 MARS 2017 PÅ GREVAGÅRDEN

Årsmötesprotokoll

Årsmötesprotokoll Grevagården 170311

Verksamhetsberättelse

Verksamber_16

Budget

Budget 2017 (1)

Bokföringsrapporter

bokföringsrapporter 2016 RR BR

Revisionsberättelse

revision

Motioner

motion om distrikskoordinator (2)

motion folder (2)

Distriksombud

Distriktsombud