Välkommen till

Föreningen Sveriges Hästkörare!

Föreningen Sveriges Hästkörare är en rikstäckande förening där fokus ligger på hästkörning och användningen av hästen i arbete. Föreningen bildades 1987 och har cirka 1000 medlemmar över hela Sverige och ger ut medlemstidningen Moderna Hästkrafter fyra gånger per år.

Vi vänder oss till dig som har intresse för användandet av hästen i körning oavsett hästras eller vad hästen drar, men även till dig som bara drömmer om att köra häst. Vi är också den självklara samarbetspartnern för en miljöanpassad arbetsmetod i allehanda uppdragskörningar med häst.

Föreningen Sveriges Hästkörare fungerar som en informationskanal och kontaktorgan mellan uppdragsgivare, medlemmar, andra intresseorganisationer och myndigheter. Föreningen är medlemmar i FECTU, en paraplyorganisation för motsvarande föreningar ute i hela Europa. Vi deltar även i BRUNTE för att bevaka det som händer inom landets gränser.

Vi deltar aktivt i utvecklingen av yrkesutbildning inom hästkörning och ger dig som medlem möjlighet till kompetensutveckling och stöd i frågor som rör redskaps- och metodutveckling. Även för dig som har körning som hobby ger våra kurser och seminarier en gemenskap och kunskap för vidareutveckling. Föreningen Sveriges Hästkörare skapar även ett bra hästavelsarbete genom en ökad efterfrågan på bra brukshästar.

Vi deltar aktivt i utvecklingen av yrkesutbildning inom hästkörning och ger dig som medlem möjlighet till kompetensutveckling och stöd i frågor som rör redskaps- och metodutveckling. Även för dig som har körning som hobby ger våra kurser och seminarier en gemenskap och kunskap för vidareutveckling. Föreningen Sveriges Hästkörare skapar även ett bra hästavelsarbete genom en ökad efterfrågan på bra brukshästar.

Moderna Hästkrafter

magazines

Medlemstidningen ”Moderna Hästkrafter” ges ut med fyra nummer per år. Förutom utskick till samtliga medlemmar delas den ut vid mässor där arbetet med körhästen marknadsförs samt vid andra hästevenemang och mästerskap.

Läs mer