Bidrag till kuskar i SM tävlingar

Sm plöjning Tak sund

FSHK sponsrar med startavgiften för medlemmar som kvalificerat sig till SM i skogs-, brukskörning och plöjning med häst. Bidraget måste sökas, men beviljas alla berättigade medlemmar. Du måste dock vara medlem, eller anmält medlemskap för innevarande år innan aktuell tävling. Bidraget betalas ut efter avslutade SM tävlingar och ansökan ska ha inkommit senast fyra veckor efter avslutad tävling.  Bidraget storlek avgörs av antal sökande medlemmar. Dock max tävlingens startavgift.

Anmälan görs på pdf dokumentet som och skickas till Erik enligt nedan adress.

Blankett ansökan om bidrag

Frågor?
Kontakta:

Erik Sundin
register@hastkorare.se
0705-486229