Bidrag till kuskar i SM tävlingar

Sm plöjning Tak sund

FSHK sponsrar med startavgiften för medlemmar som kvalificerat sig till SM i skogs-, brukskörning och plöjning med häst. Bidraget måste sökas, men beviljas alla berättigade medlemmar. Du måste dock vara medlem, eller anmält medlemskap för innevarande år innan aktuell tävling. Bidraget betalas ut efter avslutade SM tävlingar och ansökan ska ha inkommit senast fyra veckor efter avslutad tävling.  Bidraget storlek avgörs av antal sökande medlemmar. Dock max tävlingens startavgift.

Ansökan kan göras direkt via denna länk.

Du kan även använda följande pdf och skicka till oss. Ansökan om bidrag till startavgift vid SM

 

Frågor?
Kontakta:

Erik Sundin
register@hastkorare.se
0705-486229