Stadgar

Rev läge: 2023-10-21

Stadgarna antagna vid ordinarie riksstämma den 10 mars 2001
Stadgarna är fastställda vid extra riksstämma den 22 september 2001
Stadgarnas ändring §2 fastställd vid riksstämma den 26 april 2008 Stadgarnas ändring §1,3,6,10, 18 fastställd vid extra riksstämma den 22 augusti 2015. Stadgarnas ändring §16 vid stämma 2020 samt 2023.