Rapporter

Hästsektorns miljöpåverkan

MH nr 2 2021hastsektorns-klimatpaverkan

Arbetshästen, en rapport

En bra och illustrativ rapport gjord 2007 finns att se i bilagan. De heter Arbetshäst i tätortsnära naturmarksskötsel. Den den har som underlag Sollentuna kommun och beskriver det mesta. Läs och lär och kanske kommentera.

Arbetshäst i tätortsnära naturmarksskötsel (1)

Examensjobb från Södra skogsinstitutet. ”skogsteknik-en tidsstudie”

Södra skogsinstitutet ex jobb

”Häst inom kommunal skötsel – en möjlig väg till hållbar stadsutveckling” .   SLU Bibliotek presenterar en avhandling som heter av Julia Palmqvist. Mer info via bifogad länk.

https://stud.epsilon.slu.se/15539/

NATIONELL STRATEGI för hästföretagande.

Nu är den klar. LRF:s hästdelegation tillsammans med en mängd andra organisationer har nu tagit fram en Nationell Strategi för hästföretagande. Se bilaga. nationell-hastforetagarstrategi-2018  De strategiska områdena är: ”regler och villkor”, ” konsument och marknad”, ”kunskap och innovation”. Läs och begrunda.