Rapporter

Skogsdag med debatt i Hjo

I våras 2023 var det en skogsdag i Hjo där en programpunkt var en paneldebatt, bland annat med Martin Jentzen. Se paneldebatten här:

Skogsdagen 2023 – Filmer av föreläsning och panelsamtal – Hjo (naturskyddsforeningen.se)

Dynotest apparat

En rapport från Schaff mat Päed om en apparat som kan mäta dragkraft från tex en häst. Se bilaga.

Dyno-test_concept1.0

Ett riktigt hästarbete
– skogsarbete med häst i sydvästra Sverige, förr,
nu och i framtiden. Rapport från SLU 2021

Rapport – ett riktigt Hästarbete maj 2023

Hästen som resurs i det moderna skogsbruket

Rapport av Siri Berg i samverkan med BRUNTE Wången

Rapport hasten-som-resurs-i-det-moderna-skogsbruket-webb

”Häst inom kommunal skötsel – en möjlig väg till hållbar stadsutveckling” .

SLU Bibliotek presenterar en avhandling som heter av Julia Palmqvist. Mer info via bifogad länk.

https://stud.epsilon.slu.se/15539/

Dragkraftprojekt via BRUNTE

Dyno-test_Concept_1.0_V2_web

Arbetshästen – framtidens jordbruk del 1

En intressant artikel av Paul Schmit som är översatt av Anna Einemo

Arbetshästar, framtidens jordbruk Del 1

GREPPA NÄRINGEN ger tips och råd hur vi ska hantera hästgödsel och vad lagen säger. Läs och begrunda.

Praktiskt-rad-30-Hastgodsel

Praktiskt-rad-31-Sa-anvander-du-hastgodsel-i-vaxtodlingen_webb

Hästredskap för hållbar parkskötsel av Siri Berg

https://gupea.ub.gu.se/handle/2077/69637

Rapporten kan hämtas via länken. Finna även i tryckta exemplar(57 sidor) som han beställas via mailadressen nedan. Pris endast 125:- inklusive porto.

craftlab@conservation.gu.se

Hästsektorns miljöpåverkan

MH nr 2 2021hastsektorns-klimatpaverkan

Arbetshästen, en rapport

En bra och illustrativ rapport gjord 2007 finns att se i bilagan. De heter Arbetshäst i tätortsnära naturmarksskötsel. Den den har som underlag Sollentuna kommun och beskriver det mesta. Läs och lär och kanske kommentera.

Arbetshäst i tätortsnära naturmarksskötsel (1)

Examensjobb från Södra skogsinstitutet. ”skogsteknik-en tidsstudie”

Södra skogsinstitutet ex jobb

NATIONELL STRATEGI för hästföretagande.

Nu är den klar. LRF:s hästdelegation tillsammans med en mängd andra organisationer har nu tagit fram en Nationell Strategi för hästföretagande. Se bilaga. nationell-hastforetagarstrategi-2018  De strategiska områdena är: ”regler och villkor”, ” konsument och marknad”, ”kunskap och innovation”. Läs och begrunda.