Om föreningen

Föreningen Sveriges Hästkörare är en rikstäckande förening för medlemmar med intresse för hästkörning och användningen av hästen i arbetet. Föreningen firade 25- årsjubileum år 2012.

I varje län finn ett distriktsombud och i ett antal län också distriktsföreningar. Föreningen Sveriges Hästkörare är ingalunda begränsad till skogskörning med häst utan omfattar all typ av körning alla hästrastyper. Föreningen fungerar som en informationskanal och kontaktorgan mellan uppdragsgivare, medlemmar, andra intresseorganisationer och myndigheter.

Föreningen Sveriges Hästkörare deltar aktivt i utvecklingen av yrkesutbildning inom hästkörning och ger medlemmarna möjlighet till kompetensutveckling, samt hjälp i frågor som rör redskaps- och metodutveckling. Genom Föreningen Sveriges Hästkörare verksamhet gynnas hästavelsarbetet och därmed tillgången på bra brukshästar.