Styrelse & ansvarsposter

dummy

Ordförande

Tom Meurling

Veckholms-Väppeby 2
745 99 Enköping

073 – 6813134
tom.meurling@tele2.se

dummy

Vice ordförande

Jonas Ericsson

Värnanvägen 5
812 93 Kungsgården

0763 – 468 077
jo64er@yahoo.se

dummy

Sekreterare

Lars Hellsten

Lindåsen Grymmakärret 35
545 92 Älgarås

070-2577499
hellstenlasse@gmail.com

Övriga ledamöter

dummy

Jan-Ove Lundqvist

Storbyn 283
891 95 Arnesvall

070-3092639

dummy

Jessica Bergqvist

Torstorp 62
43298 Grimeton

0706 – 627 237
breavad@gmail.com

dummy

Håkan Fingal

Nybygget Rudu 15
561 92 Huskvarna

073 – 906 21 36
hakanfingal@gmail.com

dummy

Erik Sundin

Näset 1
794 92 Orsa

070-5486229
eos.sundin@gmail.com

Ersättare

dummy

Tommy Johansson

Stångviken 225
835 63 Föllinge

0702-387634
tommy-carina@hotmail.com

dummy

Stella Nelson

Lilla Haga 263
732 72 Fellingsbro

070-4418197
stella.nelson@orebro.se

dummy

Siri Berg

Dammgatan 5
413 21 Göteborg

072-4491089

siriberg@live.se

dummy

Laila Berglund, Redaktör

Lövdalavägen 43-7
231 95 Trelleborg

070-9770110
info@lailaberglund.se

dummy

Simon Rimshult

Layout/grafisk form
Stekarekärret 1
544 91 Hjo

0703-46 41 69
simon@rimshult.com

dummy

Annelie Svensson

Fjälster 610
598 93 Vimmerby

070-2453317
annelie@eriksgardenvimmerby.se

dummy

Åsa Friman

Hult Norrgård 4
571 92 Nässjö

070-24 10 335

hultsbrukshastar@hotmail.com

dummy

Camilla Perhult

Knut-Åsby, Dalhamn 211
740 12 Knutby

070-28 76 316
camillashastentreprenad@hotmail.com

dummy

Lena Erkers

Nittsjö 78
795 91 Rättvik

0248-175 31
lena.erkers@edu.rattvik.se

dummy

Sigvard Gustavsson

L:a Frösboholma
280 22 Vittsjö

0708-250 278
register@hastkorare.se

dummy

Elisabet Olofsson

Faluvägen 222 Fred
795 90 Rättvik

0702476562
elisabet.olofsson@stromsholm.com

dummy

Lars-Göran Göransson

070-278 54 80

dummy

Tom Meurling

Veckholms-Väppeby 2
745 99 Enköping

073-6813134
tom.meurling@tele2.se

dummy

Sigvard Gustavsson

L:a Frösboholma
280 22 Vittsjö

0708250278
register@hastkorare.se

dummy

Jonas Ericsson

Västervägen 12
812 90 Storvik

0763-468077
jo64er@yahoo.se

dummy

Tommy Johansson

Stångviken 225
835 63 Föllinge

070-2387134
tommy-carina@hotmail.se

dummy

Annelie Svensson

Fjälster 610
598 93 Vimmerby

070-245 33 17
annelie@eriksgardenvimmerby.se

dummy

Lars Hellsten

Lindåsen, Grymmakärret 35
545 92 Älgarås

0702-577 499
hellstenlasse@gmail.com

dummy

Per Madestam

0730-932646

dummy

Svante Lindqvist

0730-891886

dummy

Gösta Kylsberg

0733-746888

dummy

Annelie Svensson

Fjälster 610
598 93 Vimmerby

070-2453317
annelie@eriksgardenvimmerby.se

dummy

Tom Meurling

073-6813134

dummy

Tom Meurling

Veckholms-Väppeby 2
745 99 Enköping

073-6813134
tom.meurling@tele2.se

dummy

Lars Hellsten

Lindåsen, Grymmakärret 35
545 92 Älgarås

070-257 74 99
hellstenlasse@gmail.com